BLOG

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KATKILARI NELERDİR?

 • Okul öncesi dönem alarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içeri kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir

 • Okul öncesi eğitim; çocuğa sağlıklı bir ortam hazırlayarak yaşıtları ve diğer çocuklarla birlikte olmasını, bağımsız bir kişilik kazanıp bireyselleşmesini, kendisini tanımasını, paylaşmayı ve iş birliği yapmasını öğrenmesi açısından olanak sağlar.

 • Okul öncesinde çocuklar; akranlarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan çatışma ve sorunları çözümlemeyi, kendi haklarını korumayı ve başkalarının haklarına saygı duymayı öğrenirler.

 • Okul öncesi eğitimde çocuk evde yapamadığı birçok aktiviteyi anaokulunda arkadaşlarıyla iletişim kurarak, onların düşüncelerinden haberdar olarak yapma fırsatı yakalar. Hem kendi düşüncelerini özgürce ifade eder hem de dil becerilerini geliştirir.

 • Okul öncesi dönemde çocuğa sağlanacak deneyimlerle kazanacağı bilgi, beceri ve alışkanlıklar, onun sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendirecek güçtedir.

 • Okul öncesi eğitimde, veli-öğretmen-öğrenci üçgenindeki birliktelik ne kadar sağlıklı ve bilinçli olursa; çocuklarda o oranda sağlıklı bir süreçte ilerlemiş olurlar.

Uzm. Psikolog Gizem KIZILBOĞA

UYUM SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK TAVSİYELER

 • Okul alışverişine çocuğunuzla birlikte çıkın, alınan malzemelerde mutlaka onun da fikrine başvurun. Bunun okul için teşvik edici olacaktır.

 • Okula nasıl gidip geleceğini, okulda kaç saat zaman geçireceğini ve eve geldiğinde onu kimin karşılayacağını çocuğunuza aktarın. Süreçle alakalı soru işaretleri kalmaması ve doğru bilgiler edinmesi güvende hissettirecektir.

 • Nasıl bir ortamın onu beklediğini, okulu, sınıfı ve öğretmenleriyle ilgili bilgi verin. Aşina olması uyumu kolaylaştıracaktır.

 • Çocuk evden okula giderken mutlu ayrılmalı telaşlı bir temponun içinde kendini bulmamalıdır. Unutmayın siz telaşlı olursanız telaşlı; mutlu olursanız mutlu olacaktır.

 • Çocuğunuzun uyku ve beslenme alışkanlıkları düzene girmelidir. Düzenli uyku; öğrenmeye, hafızaya ve büyümeye katkı sağlar. Doğru beslenme ise çocuğun zihin performansını artırmakta, sağlıklı bir birey olarak büyüyüp gelişmesini desteklemektedir.

 • Okulun nasıl geçtiğini sormak isteyebilirsiniz bu doğaldır ancak ısrarcı olunmamalıdır. Anlatmak istediğinde bırakın sizle paylaşsın. Odağını kaygıya çekecek ‘’Bir sorun yok değil mi?’’ ‘’Sabahları ağlamıyor artık benim oğlum/kızım’’ gibi söylemlerden uzak durulmalı olumlu cümleler kurulmalıdır.

 • Yaşanılan bu süreçte çocuğunuzu yüreklendirmeyi başarılarına karşı cömert sözler söylemeyi, sevginizi göstermeyi unutmayın. İşlerin yolunda gittiğini sizden duymak onu da motive edecektir.

Uzm. Psikolog Gizem KIZILBOĞA